Wait a second...
You are here: UCT Praguestudy.vscht.cz → Vypsané disertační práce

Chemie a chemické technologie (double degree)

Chemie a chemické technologie (double degree)

Doctoral programme, Faculty of Chemical Technology

Programme is leading to two diplomas from both home university as well as partner university.

Cílem studia je ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě, (STU Bratislava) a s KU Leuven, Belgie vychovat vysoce kvalifikované odborníky na nejvyšší úrovni vysokoškolského vzdělávání (doktorské úrovni), a to jak s pokročilými teoretickými poznatky, tak i s praktickými dovednostmi v oblasti aplikované chemie a chemické technologie. Tyto znalosti budou dále rozvíjeny formou samostatné odborné práce v oblasti chemické technologie, což umožní prohloubit teoretické znalosti a získat zkušenosti s jejich uplatněním při realizaci konkrétního technologického projektu. Vlastní vědecká výchova bude dále zahrnovat komplexní výzkumný projekt s chemickotechnologickou tématikou, který povede k získání původních publikovaných poznatků obecného charakteru.

Careers

Absolvent programu je plně kvalifikován pro obsazení vedoucí pozice v oblasti návrhu, vývoje a optimalizace chemických technologií, stejně tak jako pro řízení chemických provozů, distribuci a uplatnění chemických výrobků na trhu. Je schopen posoudit dopady těchto činností na životní prostředí a zdraví člověka. Je rovněž plně připraven a kvalifikován k samostatné výzkumné a vývojové činnosti v oblasti chemických technologií s využitím jak širokého teoretického základu, tak vlastních zkušeností se získáváním experimentálních a teoretických dat, jejich kritickým zhodnocením a zpracováním a vyvozením závěrů obecného charakteru.

Programme Details

Language of instruction Czech
Standard length of study 4 years
Form of study Full time
Guarantor of study programme doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.
Programme Code DD101
Place of study Praha + partnerská univerzita
Capacity 4 students
Number of available PhD theses 3

List of available PhD theses

Galvanic electrocatalytic layers in water alkali electrolysis

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology
Theses supervisor: Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.

Annotation

The aim of this project is development of an efficient electrocatlyst for cathodic hydrogen evolution reaction (HER) in an alkaline environement based on galvanic modification of the Ni substrate. After identification of the optimal coatings properties and deposition method the techniques will be transferred to the 3D porous electrodes to enhance process efficiency and tested in a laboratory and pilot scale alkaline water electrolysis cell.

Mathematical models of composite materials prepared by dispersing solid particles of a filler in a liquid polymer matrix

Department: Department of Organic Technology, Faculty of Chemical Technology
Theses supervisor: doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.

Annotation

The work is aimed at the mathematical modelling of composite materials, the preparation of which includes the creation of a suspension of solid particles in a liquid mixture of a solvent and a polymer precursor, volume contraction of the suspension caused by evaporating the solvent and by forming a solid polymer matrix. The initial suspension is modelled using the random sequential addition of particles of various shapes. Then, the motion of particles of the filler in the shrinking suspension is simulated. Each model microstructure and the corresponding microstructure of the real composite material sample are characterised using statistical measures and these measures are subsequently compared with each other for the quality of the model to be evaluated. The real microstructures are deduced from digital images of their polished sections that are observed using a scanning electron microscope.

Optimization of Electrochemical Ferrates(VI) Synthesis

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology

Annotation

The aim of this project is characterization of chemical and electrochemical oxidation processes taking place at the surface of an anode made of iron based materials in strongly alkaline solutions. Deeper understanding of mechanism of these processes allows to enhance efficiency of synthesis of Ferrate (VI) making it economically viable.

Updated: 18.2.2020 13:59, Author: Jan Kříž

UCT Prague
Technická 5
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461373
VAT: CZ60461373

Czech Post certified digital mail code: sp4j9ch

Copyright: UCT Prague 2017
Information provided by the Department of International Relations and the Department of R&D; technical support by the computing centre.
switch to full version