Wait a second...
You are here: UCT Praguestudy.vscht.cz → Vypsané disertační práce

Chemie (double degree)

Chemie (double degree)

Doctoral programme, Faculty of Chemical Technology

Programme is leading to two diplomas from both home university as well as partner university.

Cílem programu je ve spolupráci se zahraničními univerzitami (Université de Normandie-ENSICAEN-CRISMAT, Universität Regensburg, Université Dijon a Katholieke Universiteit Leuven) výchovat vysoce kvalifikovaných tvůrčích pracovníků s teoretickými i praktickými znalostmi v oblasti strategie, návrhů a praktického provedení syntéz speciálních anorganických a organických sloučenin, organických polymerů a materiálů. Naším záměrem je prohloubení chemických, fyzikálně-chemických a chemicko-inženýrských poznatků absolventa, který by měl být schopen samostatné tvůrčí činnosti a rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nejen v chemii, ale i v řadě příbuzných či interdisciplinárních oborů.

Careers

Absolvent double-degree doktorského studijního programu bude i díky intenzivní mezinárodní zkušenosti tvůrčím nositelem nových trendů a moderních kompetencí ve vědě i ve výzkumné praxi. Absolvent bude schopen navrhovat cílené syntézy anorganických, organických a polymerních materiálů a koordinačních sloučenin s předem definovanými fyzikálními, elektrochemickými, katalytickými a biochemických vlastnostmi s využitím ve farmacii, nanotechnologiích, elektronice a katalýze, charakterizovat je a získaná data teoreticky interpretovat. V oblasti makromolekulární chemie bude připraven na řešení problémů spojených se zpracováním, recyklací a využitím polymerů při konzervaci a restaurování objektů kulturního dědictví. Získané znalosti se mohou podle povahy dizertační práce měnit v rozpětí od čistě experimentálně-interpretačních až po znalosti vycházející z kvantové mechaniky, termodynamiky nebo jiných teoretických modelů sloužících k popisu struktury a chování látek. Součástí získaných dovedností je i znalost informačních technologií, schopnost vést vědecký kolektiv, příprava a řízení projektu a publikační dovednosti absolventa.

Programme Details

Language of instruction Czech
Standard length of study 4 years
Form of study Full time
Guarantor of study programme prof. Dr. Ing. David Sedmidubský
Programme Code DD103
Place of study Praha + partnerská univerzita
Capacity 4 students
Number of available PhD theses 5

List of available PhD theses

"Transparent ceramics for optical applications synthetized by pressure- or vacuum-assisted sintering methods

Department: Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemie (double degree)

Annotation

Transparent ceramics can compete with single crystalline materials not only in the stage of research and development but also in the final application. The thesis will be focused on the synthesis of oxide ceramics applicable in the laser or LED field, or utilizable at the detection of ionizing radiation. Spark plasma sintering (SPS) or vacuum sintering will be used for the processing of precursor powders whose optimal crystallinity and microstructure will be also the task of the thesis.

"Transparent ceramics for optical applications synthetized by pressure- or vacuum-assisted sintering methods

Department: Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemie (double degree)

Annotation

Transparent ceramics can compete with single crystalline materials not only in the stage of research and development but also in the final application. The thesis will be focused on the synthesis of oxide ceramics applicable in the laser or LED field, or utilizable at the detection of ionizing radiation. Spark plasma sintering (SPS) or vacuum sintering will be used for the processing of precursor powders whose optimal crystallinity and microstructure will be also the task of the thesis.

Exploration of the Fe-W-O system for magnetism and photo(electro) chemistry

Department: Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry (double degree)

Annotation

The aim of this study is to capitalize on the richness of the crystalline, magnetic and electronic structures and photocatalytic properties of W-based oxides by investigating the Fe-W-O system. It is proposed to focus on Fe2WO6 as it crystallizes in three different structures exhibiting different transport and magnetic properties. It is of interest to study the thermodynamic conditions in this area of the ternary diagram Fe-W-O to monitor and optimize precise composition and synthesis conditions. Structures and microstructures will be studied by suitable diffraction methods and microscopies. Compounds will be characterized by measuring their magnetic and electrical properties; those with suitable bandgap will also be tested for photocatalytic or photoelectrochemical properties relevant to catalytic degradation of organic pollutants, water splitting or photovoltaic cells.

Misfit cobaltites for high-temperature thermoelectric conversion – the role of phase composition and oxygen stoichiometry

Department: Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry (double degree)

Annotation

The aim of this work is the synthesis and characterization of cobalt mixed oxides, thermodynamic data measurement and assessments in the Bi-Ca-Co-O, Ca-Co-O and Bi-Sr-Co-O systems. Measurement of thermoelectric properties of the Bi1.8(Ca/Sr)2Co1.85Oz misfit phase including their dependence on variable oxygen stoichiometry as a function of temperature and oxygen activity will be also studied.

Nanostructured ferrited doped with magnetic elements to enhance their magnetocaloric effect

Department: Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry (double degree)
Theses supervisor: Ing. Ladislav Nádherný, Ph.D.

Annotation

Magnetic refrigeration is a modern and ecologic cooling technology based on the magnetocaloric effect (MCE). This technique can be used to attain extremely low temperatures, as well as the ranges used in common refrigerators. The main aim of this thesis is to enhance the magnetocaloric effect in FeCo ferrites by nanosizing and doping with magnetic ions, which both can affect magnetic phase transition near room temperature. Studied materials will be prepared by wet-chemistry methods (e.g. sol-gel, co-precipitation) and MCE will be characterized in PPMS in which the heat capacity will be measured in a strong magnetic field.

Updated: 18.2.2020 13:59, Author: Jan Kříž

UCT Prague
Technická 5
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461373
VAT: CZ60461373

Czech Post certified digital mail code: sp4j9ch

Copyright: UCT Prague 2017
Information provided by the Department of International Relations and the Department of R&D; technical support by the computing centre.
switch to full version