Wait a second...
You are here: UCT Praguestudy.vscht.cz → Vypsané disertační práce

Biochemie a bioorganická chemie (double degree)

Biochemie a bioorganická chemie (double degree)

Programme is leading to two diplomas from both home university as well as partner university.

Cílem tohoto programu je ve spolupráci s Ecole nationale superieure de chimie de Rennes, Francie, a UiT the Arctic university of Norway, Tromsø, Norsko, připravit vysoce kvalifikované odborníky schopné samostatné vědecké práce, kteří se budou podílet na zavádění nových vizí a moderních postupů do praxe nebo budou pokračovat ve své vědecké činnosti na vysokých školách a vědeckých ústavech a budou tak přispívat k objasňování principů fungování živých organismů. Program Biochemie a bioorganická chemie vznikl sloučením dvou oborů chemie. Bude tak vychovávat odborníky orientované více na biochemii nebo na bioorganickou chemii. Společným jmenovatelem těchto oborů je poznávání chemické podstaty důležitých pochodů v živých organismech, studium vztahu mezi strukturou a biologickou aktivitou biopolymerů, ale i přírodních organických látek nebo jejich syntetických analog.

Careers

Absolvent tohoto programu je schopen v praxi uplatnit znalosti z různých oborů jako je biochemie, buněčná biologie a molekulární genetika, mikrobiologie, organická chemie a chemie přírodních látek (ve vazbě na téma disertační práce). Na základě získaných znalostí dokáže samostatně plánovat výzkumný projekt, kriticky hodnotit rizika navržených postupů a uplatňovat inovativní postupy ve výzkumu. Další získanou kompetencí absolventa je zkušenost s pedagogickou a manažerskou činností v rámci zapojení do výuky bakalářských a magisterských programů především v roli asistentů při laboratorních cvičeních a při konzultacích bakalářských a diplomových prací. Teoretické, experimentální, pedagogické a manažerské zkušenosti absolventy předurčují k tvůrčí vědecko-výzkumné činnosti, která je stále více žádána na nejrůznějších pracovištích ústavů akademie věd ČR, vysokých škol, zdravotnických zařízení, farmaceutických firem a státních i soukromých výzkumných laboratoří v ČR i v zahraničí, které se zabývají problematikou z oblasti biochemie a bioorganické chemie.

Programme Details

Language of instruction Czech
Standard length of study 4 years
Form of study Full time
Guarantor of study programme Prof. RNDr. Olga Valentová, CSc.
Programme Code DD304
Place of study Praha + partnerská univerzita
Capacity 5 students
Number of available PhD theses 1

List of available PhD theses

Production of antibacterial peptides from marine organisms and evaluation of their biological activity

Department: Department of Biochemistry and Microbiology, Faculty of Food and Biochemical Technology
Theses supervisor: prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

Annotation

Design of bacterial expression system for production of existing antibacterial peptides identified in the laboratory of prof. Stensvåg at University in Tromso. Firstly, it is necessary to overcome the toxicity issues either by fusion with bulky protein or secretion achieved by fusion of the peptides to export sequence. Next step is upscale to massive production and purification for functional studies (pull down assay with bacterial cell lysate). Isolated products will be used for analysis of biological activity targeted against bacterial and yeast cells, including biofilms and determination of immunomodulatory effects. Subsequently it is planned a study of mechanisms leading to inhibition.

Updated: 18.2.2020 13:59, Author: Jan Kříž

UCT Prague
Technická 5
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461373
VAT: CZ60461373

Czech Post certified digital mail code: sp4j9ch

Copyright: UCT Prague 2017
Information provided by the Department of International Relations and the Department of R&D; technical support by the computing centre.
switch to full version